ទំរង់ចុះឈ្មោះជិះកង់

Registration Form


Tel: 017 / 098 725 745 / 012 997 163 / 087 777 830

ព័ត៌មានអ្នកជិះកង់ (Rider Information)
* Required field

ចំនួនសរុបអ្នកចូលរូម
(Total Participants)
  • កាលបរិច្ឆេទព្រឹត្តិការណ៍ (Event Date)៖ ៣១ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ (May 31st , 2020)
  • ម៉ោង (Time)៖ ៥៖0០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១១៖០០ ថ្ងៃត្រង់ (from 5:00am till 11:00pm)
  • ទីកន្លែងចាប់ផ្តើម (Starting Point)៖សួនច្បារជ្រោយចង្វារត្រើយខាងកើត(សួនទល់មុខវត្តចាស់)
  • ChroyChangVar garden(In front of Wat Jas)
  • ទីកន្លែងបញ្ចប់ (Finish Point)៖ វិមាន ឈ្នះ ឈ្នះ Win-Win Memorial
តម្លៃ (Fee)៖
USD 20/ម្នាក់ (person)កង់ផ្ទាល់ខ្លួន- Bike not included
 
USD 25/ម្នាក់ (person)ផ្ដល់ជូនកង់សំរាប់ជិះក្នុងថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍- Bike included

ពេលធ្វើការបង់ប្រាក់សូមបំពេញ លេខកូដចុះឈ្មោះ របស់អ្នកក្នុងប្រអប់សំគាល់។

When you make payment, please fill registration code in ABA remark box.

  • ទីកន្លែងចុះឈ្មោះ (Registration Venue)៖ ក្រុមហ៊ុនកង់ហោះ២ ផ្លូវលេខ៥១សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ រាធានីភ្នំពេញ
  • (ចន្ទ-អាទិត្យ) 09:30AM-17:00PM
  • បញ្ជាក់៖ ទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានពីការចុះឈ្មោះ មិនអាចដកយកវិញបានទេ (All registration fees are not refundable.)
  • ខ្ញុំសូមអះអាងថាព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានបំពេញខាងលើ ពិតជាត្រឹមត្រូវយ៉ាងពិតប្រាកដ។
  • I declare that all information I complete is correct.

រៀបចំដោយ (Organized by)៖
ឧបត្ដម្ភធំដោយ (Main Sponsor by)៖